Firmowa flota najczęściej składa się z samochodów osobowych i dostawczych. Jakie możliwości mają przedsiębiorcy, gdy mowa o odliczeniu podatku VAT od paliwa? Jak przeprowadzić tę procedurę w systemie księgowym?

 

Odliczanie VAT od paliwa – jak rozwiązuje tę kwestię ustawodawca?

 

Każda, nawet najmniejsza firma, ponosi co miesiąc pewne wydatki. Ich ujęcie w księgach rachunkowych jest bardzo korzystne, a to dlatego, że koszty obniżają podstawę opodatkowania. W efekcie przedsiębiorca ma mniejsze zobowiązania podatkowe wobec państwa. Mimo że istnieje możliwość odliczania kosztów, to jednak ustawodawca wprowadza liczna ograniczenia, o których muszą pamiętać właściciele firm. Tak jest choćby w przypadku odliczania VAT od paliwa.

 

Jak wygląda odliczanie VAT od paliwa? Przedsiębiorca może:

 

  • Odliczyć 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych. Ten wariant stosują przedsiębiorcy korzystający z prywatnego samochodu celem załatwienia spraw związanych z funkcjonowaniem firmy. Odliczanie VAT od paliwa w ograniczonym zakresie mają również przedsiębiorcy, którzy – co prawda – wprowadzili pojazd do ewidencji środków trwałych, ale nie prowadzą kilometrówki.
  • Odliczyć 100% VAT. Aby możliwe było zastosowanie tego wariantu, przedsiębiorca musi spełnić warunki wynikające z przepisów.

 

Pełne odliczenie VAT od paliwa – jakie warunki trzeba spełnić?

 

Odliczanie VAT od paliwa jest z punktu widzenia przedsiębiorców bardzo korzystne. Aby jednak w księgach rachunkowych prowadzonych dla firmy było możliwe pełne odliczenie VAT od paliwa, konieczne jest:

 

  • założenie i prowadzenie kilometrówki,
  • sporządzenie regulaminu, w którym znajdą się zasady użytkowania pojazdu, i przedstawienie go pracownikom do wglądu,
  • zgłoszenie pojazdu do urzędu skarbowego.

 

W rezultacie przedsiębiorcy zainteresowani odliczeniem VAT od paliwa w pełnej wysokości muszą liczyć się z dodatkowymi formalnościami.

 

Odliczanie VAT od paliwa w różnych programach

 

Skoro większość firm użytkuje pojazdy, to opcję odliczania VAT od paliwa przewidują programy księgowe, które ułatwiają prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jak to zrobić w poszczególnych przypadkach z SaldeoSMART? Poniżej zostały omówione możliwości poszczególnych integracji programów księgowych w zakresie odliczania VAT od paliwa:

 

           Buchalter

Program umożliwia użytkownikowi stworzenie nazwy kategorii (np. paliwo 50%), wskazanie typu kosztu (np. koszty uboczne), a także określenie, czy odliczenie ma być częściowe czy pełne. Zmodyfikować można pola: termin odliczenia VAT, domyślny rejestr i domyślny opis zdarzenia.

 

           Enova365

Program pozwala użytkownikowi zmienić kategorię i opis zdarzenia. Możliwa jest również modyfikacja pól: domyślny rejestr (np. ZP), typ (np. paliwo), odliczenie VAT (np. częściowe 50%) i termin odliczenia VAT. W pola: kolumna KPiR, konto netto i nazwa mogą zostać wprowadzone dowolne wartości w zależności od tego czy prowadzone są pełne księgi czy KPiR.

 

           ERP Symfonia Finanse i Księgowość

Odliczanie VAT od paliwa jest też możliwe w integracji programu ERP Symfonia Finanse i Księgowość z SaldeoSMART. Użytkownicy mogą nadać nazwę kategorii, wskazać rejestr, a także wybrać termin i sposób odliczenia VAT. Istnieje też pole pod domyślny opis zdarzenia. Pozostałe pola, które można uzupełnić dowolnymi wartościami, to: konto brutto, netto i VAT, księgowanie równoległe – konto przeciwstawne oraz typ dokumentu.

 

           Fakt

Także program Fakt pozwala odliczać podatek VAT od paliwa. Użytkownik może nadać nazwę kategorii i domyślny opis zdarzenia. Wybierać można między: typem (np. koszty uboczne), odliczeniem (np. częściowe 50%), a także terminem odliczenia VAT (np. data wystawienia). Dodatkowo możliwe jest zmodyfikowanie zawartość konta netto.

 

           R2 KPiR

Użytkownicy korzystający z tego programu mogą samodzielnie nadać nazwę kategorii i domyślny opis zdarzenia. Twórcy przewidzieli także możliwość wyboru: domyślnego rejestru (np. Z – zakup), daty księgowania (np. data wpływu), odliczenia VAT (np. częściowe 50%) i terminu odliczenia VAT (np. data wystawienia). Dodatkowo osoba korzystająca z programu może nadać numer kolumnie.

 

           R2 Księga Handlowa

Użytkownicy samodzielnie mogą stworzyć nazwę kategorii i domyślny opis zdarzenia. R2 Księga Handlowa pozwala również wybrać wśród wartości pól: domyślny rejestr, data księgowania, odliczenie VAT i termin odliczenia VAT. Dowolną wartością można uzupełnić pole konto netto.

 

           Raks SQL

Osoby korzystające z tego programu mogą nadać nazwę kategorii i domyślny opisu zdarzenia. Dodatkowo możliwe jest wypełnienie kont: brutto, netto i VAT. Twórcy przewidzieli również możliwość wyboru przez użytkowników: domyślnego symbolu dziennika, daty wystawienia i odliczenia VAT.

 

           SKP

Użytkownicy mają do wyboru opcje pól: domyślny rejestr, odliczenie VAT (np. częściowe 50%) i typ VAT (np. pozostałe opodatkowane). Samodzielnie można uzupełnić pola: nazwa kategorii, domyślny opis zdarzenia i symbol konta (np. AFB).

 

           Symfonia Finanse i Księgowość

Program Symfonia Finanse i Księgowość został tak zaprojektowany, że użytkownik ma możliwość wpisać dowolne wartości w następujące pola: domyślny opis zdarzenia, konto (brutto, netto i VAT), księgowanie równoległe – konto przeciwstawne i typ dokumentu. Wartości pól: domyślny rejestr, odliczenie i termin odliczenia VAT pozostają do wyboru.

 

           Symfonia Mała Księgowość

Funkcjonalność programu Symfonia Mała Księgowość pozwala użytkownikowi wpisać nazwę kategorii, domyślny rejestr zdarzenia, numer kolumny i typ dokumentu. Dodatkowo twórcy programu przewidzieli możliwość wyboru zawartości następujących pól: domyślny rejestr, odliczenie VAT i termin odliczenia VAT.

Mają Państwo pytania? Zapraszamy do kontaktu

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...

Zapraszam na prezentację

Po kliknięciu poniższego przycisku nastąpi przejście do wideoprezentacji. Na podany adres prześlę również link do prezentacji, aby mogli Państwo wrócić do niej również w przyszłości.

Pozdrawiam

Maciej Cichalewski.

Dziękuję! Przechodzimy do prezentacji...